نشریه نگاری

نشریه نگاری

۱ مطلب با موضوع «عکاسی» ثبت شده است

به فضای اطراف سوژه اصلی عکس، فضای منفی گفته می‌شود. سوژه اصلی خود به عنوان سوژه مثبت شناخته می‌شود. 

فضای منفی، سوژه اصلی را تعریف میکند و بر آن تأکید دارد. در واقع کارکرد فضای منفی این است که نگاه بیننده را به سمت سوژه اصلی هدایت کند. این فضا جایی برای «نفس کشیدن» فراهم می‌کند، به چشم مجالی برای استراحت می‌دهد و از ایجاد آشفتگی در عکس جلوگیری می‌کند. همه این ها به یک ترکیب بندی بهتر کمک می‌کند. 

در قالب تصویر، ترکیب بندی را به گونه ای انجام دهید که فضاهای مثبت و منفی در کنار هم به حالت توازن و تعادل برسند. 

در استفاده از فضاهای خالی دست و دل باز باشید و فکر نکنید که حتما باید سوژه را دقیقا از یک گوشه تا گوشه دیگر قاب جا دهید.

یکی از شیوه های مناسب برای کسب مهارت در استفاده از فضای منفی آن است که هر از چندگاهی با استفاده از نرم افزار فتوشاپ عکسهایی که پیش از این گرفته اید را به صورتهای مختلف کراپ کنید و ببینید هر کراپ از عکس چه نتیجه ای در پی خواهد داشت و چه حسی به شما می‌دهد. این بهترین راه برای تمرین مهارت استفاده از فضای مثبت و منفی در عکس است. خواهید دید که تغییری کوچک در ترکیب بندی، تفاوتی بزرگ در تأثیرگذاری عکس ایجاد میکند.

به طور معمول عادت داریم در یک قاب تصویر تنها بر روی سوژه اصلی تمرکز کنیم و آن را در وسط قاب قرار دهیم. کمی زمان میبرد تا در استفاده از فضای منفی مهارت پیدا کنیم اما خواهید دید که استفاده از فضای منفی در کنار فضای مثبت، به تأثیرگذاری عکس می‌افزاید.


منابع:

همشهری

  • Z.GH