نشریه نگاری

نشریه نگاری

۵ مطلب با موضوع «نشریات» ثبت شده است

 

گاه نامه نسیم اندیشه،دارای8صفحه

صفحه اول صرفا ب فهرست مطالب اختصاصا داده شده بود{فهرست ب صورت فهرست تصویری بود} ، در بالای صفحه شناسنامه نشریه در یک خط آورده شده بود، سخن بزرگان

صفحه دوم مختص خبر بود، یک ستون سرمقاله بود، 6خبر آورده شده بود،خبر ها همران با عکس در بالای خبر بود

صفحه سوم: صفحه سیاست بود ،یک ستون خط امام بود، یادداشت با موضوع دانشگاه یا کلوپ سیاسی، در بالای صفحه نیز بیانات حضرت آقا را ب صورت طبقه بندی شده مختص ب یک موضوع آورده شده بود

{تا اینجا گرید صفحات رعایت شده بود،تصاویر مرتبط با موضوع آورده شده بود،صفحات با رعایت گرید ب صورت سیاه سفید و یا رنگی آورده شده بود}

صفحه چهار نیز ب سیاست پرداخته بود ،در کل 2یادداشت آورده بودند ک ب صورت 4ستون طراحی شده بود،در لاب لای مطالب هر یادداشت از عکس استفاده کرده بودند و همچینین مهم ترین قسمت متن را بزرگ در کادری جدا در لاب لای ستون ها آورده بودند

{باز هم گرید رعایت شده بود ،و شناسنامه نشریه(سال هشتم،شماره ...،ماه...) در هرصفحه تکرار شده بود}

در صفحه پنجم ب موضوع دین و اندیشه پرداخته بوند، در کل 2یادداشت آورده بودند{تمام مباحث 2یاددداشت صفحه4 در اینجا نیز رعایت شده بود}

در صفحه شش، ب اخبار و موضوعات دانشگاه پرداخته شده بود،مطالب در قالب یادداشت و گزارش ارائه شده بود، 2یادداشت و یک گزارش، {یک ستون کامل یادداشت، یادداشت و گزارش دیگر ب صورت 3ستونی تنظیم شده بود همراه با عکس در میان مطالب}

صفحه هفت ب فرهنگ و هنر پرداخته شده بود،2یادداشت آورده شده بود ب صورت 3ستونه همراه با عکس ، و یک ستون در سمت چپ نیز ،ستون نویسی کار شده بود. این ستون نیز همراه با عکس بود

گرید و صفحه ارای صفحه هشت با سایر صفحات متفاوت بود، مطالب صفحه اخر طنزگونه بود، ک باکاریکاتور و اینفوگرافیک همراه بود و در اخر معرفی مسئولین نشریه و ارتباط با مخاطب گذاشته بودند.


ماه نامه خیمه،دارای6صفحه

در صفحه نخست،فهرست مطالب ب صورت تصویری اورده شده بود.2ستون ب سرمقاله اختصاص داشت، و 2ستون ترکیبی نیز ب یک مصاحبه.

در صفحه دوم ب موضوع سیاست پرداخته شده بود،سخن بزرگان در بالای صفحه، وشعر سیاسی

در صفحه سوم موضوع مورد بحث اجتماعی بود {گرید و صفحه ارایی تا این مرحله از روی یک قاعده و نظم خاصی پیروی میکند} ،در بالای صفحه سخن بزرگان، ادامه مصاحبه صفحه اول در این قسمت اورده شده بود، کل این صفحه مصاحبه بود،همراه با عکس در بین مطالب، و لود کردن مهم ترین متن مصاحبه شونده در صفحه.

صفحه چهار مجددا ب موضوع سیاست پرداخته شده بود،سخن بزرگان، 2گزارش 3ستونه همراه با عکس

صفحه پنج موضوع فرهنگی بیان شده بود،شعر ،عکس،سخن بزرگان

صفحه شش با موضوع فناوری بود،مطلب با موضوع انرژی هسته ایی در 3ستون تنظیم شده بود همراه با عکس بود

در پایین صفحه نیز شناسنامه و معرفی مسئولین نشریه و پایین صفحه نیز ب ارتباط با مخاطب اختصاص داده شده بود

  • Z.GH

هفته نامه دانشجویی مصباح  ،این نشریه دارای4صفحه ست

در صفحه اول سخن بزرگان، سرمقاله و ستون طنز آورده شده بود

درصفحه دوم  اخبار دانشگاه را در قالب طنز بیان کردند {مسئول هفته،تشکر هفته و..} همراه با تصویر

درصفحه سوم گزارش فرهنگی آورده شد ه بود همراه با تصاویر رنگی

در صفحه چهارم مطالی علمی آورده شده بود و معرفی مسئولین و شناسنانه نشریه در انتها قرار گرفته بود

• گرید اصلی در تمام صفحات رعایت شده بود.

 

--

هفته نامه راه روشن ، این نشریه دارای 2صفحه ست

در صفحه اول سرمقاله همراه با عکس،و مهم ترین خبر آن هفته نیز همراه با عکس ارائه شده بود، سخن بزرگان و معرفی نشریه در بالای صفحه قرار گرفته بود

در صفحه دوم یک گزارش 2ستونی ،یک مصاحبه 2ستونی قرار داشت، و یک ستون هم موضوعات فرهنگی را در قالب طنز اورده بود.

گرید و صفحه آرایی این نشریه ساده بود ،مطالب همراه با عکس بود

  • Z.GH

 

نقد نشریه هفته نامه تا آسمان

صفحه1-مشخصات کلی هفته نامه،فهرست مطالب ارائه شده درآن

صفحه2-سخن سردبیر، و معرفی همکاران و مسئولین ، سخن بزرگان

صفحه3-شعر و عکس

صفحه 4و5- مطلالب علمی

صفحه6و7- متن طنز

صفحه8- متن و خبر

صفحه9- متن آموزشی و علمی

صفحه10و11- متن علمی اموزشی

صفحه12-عکس و سخن بزرگان


نقد نشریه هفته نامه صبح دانشگاه

لوگوی نشریه ،سخن بزرگان ،سخن سردبیر،فهرست مطالب،وصیت نامه شهید، متن ادبی و پندنامه

  • Z.GH

جدول قالب ها

۰۵
مرداد


در یک نشریه در قالب این موضوعات می توان مطلب درج کرد.

جدول قالب ها ب ما کمک می کند ک محتوای نشریه در چ زمینه و قالب هایی می توان آورده شود و کمک میکند ک چیدمان نشریه راحت تر شود.


خبر

گزارش

مصاحبه

مقاله

طنز

کاریکاتور

عکس

یادداشت

احادیث

سرمقاله

جدول

نیازمندیها

اینفوگرافیک

داستان

شعر

متن ادبی

مسابقه

نظرسنجی

ارتباط با مخاطب

اخبار دانشگاه

فهرست

و...

 

 

 

 

 


نیازمندی هاß هم جنبه مالی دارد و هم غیر مادی

داستانß داستان مینی مال،داستان کوتاه

ارتباط با مخاطبß مخاطبان انتقادات و پیشنهادات خود را ب سامانه نشریه بفرستند

اینفوگرافیکß یک کار گرافیکی استب صورت تصویری تمام اطلاعات و نیاز های مخاطب بازگو می شود

  • Z.GHگاه نامه کلید :

 نظر قالب ها ß

صفحه اول :  ستون سخن سردبیر ،بخشی از سخنان مقام معظم رهبی(مدظله) ، خاطره ای از شهدا و بحشی هم ب احکام دینی پرداخته شده

صفحه دوم : سخنی از بزرگان ، شناسنامه مجله ،یک ستون اختصاص داشت ب صدای دانشجو و نیاز های آنان،نظرسنجی،شعر،متن ادبی(حکایت) ، نگاهی ب خبرهای روز ، مناسبت های هفته و معرفی و نق یک مسئول.

 

نشریه اجتماعی،علمی و فرهنگی سررشته :

از نظر قالب هاß

صفحه اول:سرمقاله،نگاهی کلی ب موضوعات مورد بحث در نشریه

صفحه دوم : سفرنامه،حاشیه برگزاری یک مسابقه در دانشگاه،اخبار دانشگاه

صفحه سوم :موضوعات علمی،معرفی یک شرکت مهندسی

صفحه چهارم :گزارش

صفحه پنجم : یک خبر و گزارشی دیگر

صفحه ششم: شعر ،داستان کوتاه

صفحه هفت:شناسنامه نشریه و معرفی مسئولین،نتایج نظرسنجی شماره قبل

  • Z.GH