نشریه نگاری

نشریه نگاری

۱ مطلب با موضوع «گزارش :: گزارش از مکان» ثبت شده است

گزارشی از موقعیت مکانی و چندی از ویژگی های ظاهری مسجد گوهرشاد


گاهی وقتها می خواهم بروم ...فقط بروم و دور شوم از جایی ک الان هستم...ذهنم خسته است...ب دنبال آرامش هستم ،جایی ک روحم نفسی تازه کند.
اما ب کجا؟ب کدام مکان ؟ این موقع از سال با این گرمی هوا و شلوغی جاده ها و...همه وهمه باعث  می شود ک گزینه های شمال و اردبیل و اصفهان و...خیلی سریع از اولویت ذهنم کنار زده شن....تازه آن هم خستگی راه ب تن می ماند و همان شلوغی ذهن و آرامش نیافتن ...

  • Z.GH