نشریه نگاری

نشریه نگاری

۵ مطلب با موضوع «مصاحبه» ثبت شده است

مدیر شبکه اجتماعی آیتگ :

آیتگ جدید به خاورمیانه سرویس می دهد

 


  • Z.GH

مدیر فرهنگ سرای رسانه :

وظیفه ما آماده بستر برای آگاهی شهروندان است

نگاه فرهنگ سرای رسانه حمایت و ارائه خمات به تشکل هایی است که به صورت مردمی راه اندازی شده است شبکه اجتماعی آیتگ  نیز به عنوان یک شبکه اجتماعی  توسط جمعی از جوانان دانشجو و خودجوش مشهدی فعالیت دارد  • Z.GH

نکاتی ک در حین مصاحبه باید رعایت شود:


1.قبل از مصاحبه ب هیچ وجه سوالات را ب مصاحبه شونده ندهید.

2.ب موقع در مصاحبه حاضر شوید و بدقولی نکنید

3.احترام ب مصاحبه شونده(چ افراد عادی و چ افراد مشهور)
  • Z.GH


کیفیت بهتر نمایشگاه قرآن نسبت ب سال گذشته


مسئول غرفه دانشگاه جامع علمی کاربریدر نمایشگاه بین المللی قرآن مشهد با ابراز رضایت از ارائه کتب جدید در نمایشگاه خاطرنشان کرد:نمایشگاه نسبت ب سال گذشته از کیفیت بهتری برخوردار بود و خوشحالم ک از کشور های مختلف در این نمایشگاه حضور ب هم رسانده اند.

آقای محمدحسین قربانی با اشاره ب اینکه برگذاری نمایشگاه قرآن مصادف با ماه مبارک رمضان بود درباره امکانات نمایشگاه گفت:علاوه بر فضای نمایشگاهی از امکانات صرف افطار نیز برخوردار بودیم.

وی در ادامه در مورد فضای اختصاصی غرفه دانشگاه ابراز ناراحتی کردو گفت:باید فضای بازتری در اختیار غرفه های دانشگاه ها قرار دهند.

  • Z.GH

در مصاحبه 3 مورد از اهمیت ب سزایی برخوردار است: 1موضوع 2مصاحبه شونده 3مصاحبه کننده

مراحل تهیه یک مصاحبه :

•موضوع را مشخص کنید

•ب دنبال مصاحبه شونده و شخصی باشید ک از او مصاحبه بگیرید

•سپس باید وقت بگیری و زمان و مکان مصاحبه را تعیین کنید

•باید سوالات را آماده و طرح کنید

•در مورد موضوع باید اطلاعات دقیق و بدست آورید

•نسبت ب کسی ک قرار است از وی مصاحبه بگیرید باید اطلاعات دقیق داشته باشید{شخصیت حقوقی،مصاحبه های گذشته،اطلاعاتی در رابطه با شخصیت فرد،با افرادی ک در گذشته با وی مصاحبه داشته اند گفت و گو کنید و ..}

•ظاهر آراسته خبرنگار

•حضور ب موقع خبرنگار سر قرار

•و..

 

مصاحبه

مصاحبه برای یکی از این 3منظور انجام میگیرد :

1.دریافت اطلاعات بیشتر درباره یک رویداد

2.آگاهی از واکنش افراد عادی و سرشناس در مورد رویداد

3.انعکاس عقاید،نظرها،افکار و اطلاعات ویژه مقامات و مسئولین و دیگر افراد جامعه

 

انواع مصاحبه ها

مصاحبه خبری ß هدف مصاحبه گر در اینجا ،کسب اطلاعات دقیق و مشخص از منبع خبر جهت روشن شدن موضوع می باشد.مطالب در اینجا حاوی اطلاعات روز است ک تا ب حال انتشار پیدا نکرده است. تنظیم مصاحبه خبری  درست ب شکل تنظیم خبر است دارای تیتر و لید و .. می باشد با این تفاوت ک خود فرد و خبرنگار خبر را تولید میکند{یک خبر قبلا بوده در رابطه با آن خبر مصاحبه را انجام میدهد}

میزگردß مصاحبه کننده یک نفر و مصاحبه شوندگان بسیار است

مصاحبه هدایت نشده (مصاحبه باز و یا آزاد)ß مصاحبه ایی است ک موضوع و پرسشها قبلا تعیین نشده باشد و کنترل جریان مصاحبه در دست مصاحبه شونده باشد. مثل این میماند ک مصاحبه شونده را ب صورت ناگهانی می بینید دراین صورت شما زمان اندکی دارید برای مصاحبه. بنابراین شما باید حداقل 4سوال را آماده کنید و آنها  را اولیت بندی کنید

مصاحبه کتبیß ممکن است ب صورت نامه،ایمیل،غکس باشد. تا جای ممکن از این نوع مصاحبه پرهیز کنید.

مصاحبه تلفنیß برای مواردی است ک امکان دسترسی و هماهنگی با مصاحبه شونده وجود نداشته باشد

مصاحبه شفاهیß بهترین نوع مصاحبه می باشد

مصاحبه فردیß  در مصاحبه فردی هدف ، بیشتر کسب آگاهی و شناساندن افراد،عقاید،افکار و نظرهای آنان در زمینه سیاسی،فرهنگی،مذهبی،اجتماعی و ... است.

تفاوت مصاحبه فردی و مصاحبه خبری :

•در مصاحبه خبری توصیف محیط مصاحبه و حرکات مصاحبه شونده ضروری نیست در حالی ک در مصاحبه فردی توصیف حالات فرد(چ مشهور و چ عادی) و محیط  ضروری ست.

•ذکر تکیه کلام مصاحبه شونده و جملاتی ک وی بسیار تکرار میکند در مصاحبه خبری لازم نیست. ولی در مصاحبه فردی لازم است.زیرا دربعضی موارد ویژگی های فرد را بیان میکند

•در مصاحبه خبری هدف ارائه اطلاعات جدید در مورد رویداد است در حالی ک در مصاحبه فردی هدف اصلی شناساندن طرز فکر،عقیده و نظر مصاحبه شونده ست

  • Z.GH